Priser och stipendier

2022 – Region Hallands arbetsstipendium

Motivering: Översättaren Niclas Hval från Kungsbacka tilldelas arbetsstipendium från Region Halland för sin produktiva och högkvalitativa kulturgärning: att uppsöka, översätta, introducera och tillgängliggöra väsentliga verk från den engelskspråkiga samtidslitteraturen på svenska och för att på det sättet synliggöra nödvändigheten av den litterära översättningen som en avgörande och känslig men oftast osynliggjord del av litteraturen.

 

 

2021 – Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

 

7 april: Svenska Akademien har beslutat tilldela Maria Björkman och Niclas Hval Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2021. Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket.


https://www.svenskaakademien.se/press/stiftelsen-natur-och-kulturs-oversattarpris-2021

2018 – Region Hallands arbetsstipendium

 

Som en av fyra kultskapare i Halland, för att få tid och ekonomiska medel att översätta kvalificerad litteratur, i det här fallet för att nyöversätta Nobelpristagaren Kazuo Ishiguros två första verk.

 

2016 – Kungsbacka kulturpris


Motivering: "Niclas översättningar av engelsk skönlitteratur till svenska har en språklig klang och han följer i författarens spår med ett absolut gehör. Han fångar läsaren med sin magi och låter oss trollbindas med ord vägda på guldvåg. Det är med stolthet vi överlämnar Kungsbacka kulturpris på 10 000 kronor till en av Sveriges bästa översättare."2013 – Adlerbertska konststipendierna


Motivering: ”Niclas Hval har en lång meritlista av lovprisade översättningar. 2013 fick han Författarförbundets pris Årets översättning för Nikolai Groznis Wunderkind. Hans över-sättning av sydafrikanen van Niekerks Agaat lovordades av författaren själv. Andra krävande verk som han tagit sig an är Junot Díaz språkliga ”spanglish”-utmaning Oscar Waos korta förunderliga liv och i år samma författares Det är så du förlorar henne. ”Mästerlig”, ”ekvilibristisk”, ”med absolut gehör” har eniga kritiker sagt.2013 – Årets översättning 2012 för Wunderkind


Motivering: ”För att han oförskräckt och med glödande nerv återger hela registret hos Nikolai Groznis musikaliska prosa i romanen om de dödsföraktande unga musikgenierna i kommunismens Sofia.”Läs mer om Årets översättning här.Förutom ovanstående är jag tacksam mottagare av flera arbetsstipendier från Författarfonden och punktstipendier från Fotokopieringsfonden.